KeymaTech: Ürünler
Anasayfa \ SSTF Serisi Filtrasyon Sistemi
Keymateh Endüstriyel Sistemler

KEYMA SSTF SERİSİ

KEYMA SSTF Serisi, yoğun çalışan ve çelik, bronz, alüminyum döküm işleyen takım tezgâhlarında, çamurlaşan talaşın ortaya çıkardığı hasarları önlemek, periyodik tank ve kesme sıvısı temizliklerinden kaynaklı verim kayıplarını azaltmak amaçlı tasarlanarak geliştirilmiş, maliyeti düşük, ilave yer işgal etmeyen, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı resmi gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik kapsamındaki riskleri azaltarak bertaraf eden patentli bir sistemdir.
 

KEYMA SSTF Serisi tasarımında tek kademeli filtrasyon sistemi bulunmaktadır. Tek kademede 10 mikron filtreleme hassasiyetine sahiptir. Tüm sistemin koruması için CONV-50 konveyör ile birlikte uygulanması gerekmektedir. 
 

 • İşleme sonrası 1mm’nin altında ortaya çıkan ve çamurlaşan talaş tipleri için geliştirilmiştir. Kıvrık talaş yapılarına uygun değildir.
 • Kıvrık talaş yapıları konveyörlerde rahatlıkla tutulan yapıda talaşlardır. Sadece uzun talaşlar mekanik sıkışmalara sebebiyet verebilir.
 • Fakat özellikle döküm parça işlenen proseslerden çıkan ve çamurlaşan talaşlar konveyörler tarafından tutulması zor olan talaşlar olduğu için tüm sisteme zarar veren aşındırıcı yapısı yüksek ve filtrasyonu zor olan talaş yapısıdır.
 • 300 lt/dk ile 1200 lt/dk arasında kapasite seçimi yapılabilmektedir. 
 • SSTF Serisi Filtrasyon Sistemlerinin CONV-50 konveyörler ile kullanılması önerilmektedir. 

SSTF İLE SAĞLANAN KAZANIMLAR

 • Tank temizliklerinden kaynaklanan üretim zaman kayıplarının yok edilmesi ile %2-5 arası verimlilik artışı sağlanır.
 • Tank ve sistem temizliğine harcanan sürenin kazanımı ile yıllık asgari 50 saat üretim işçilik kazancı sağlanır.
 • Talaşın verdiği hasarın düzeltilmesi için harcanan bakım işçiliklerinde yıllık asgari 50 saat işçilik kazancı sağlanır.
 • Buna bağlı arıza bakım duruşlarından kaynaklı verimsizlikte  %1-3 arasında verimlilik artışı sağlanır.
 • Sistemden tümüyle uzaklaştırılmış talaş ile kesme sıvısı ömrü asgari 2 katına çıkartılır.
 • Talaştan arınmış kesme sıvısı ile tank içinde doğru kesme sıvısı hacmi sağlanır ve doğru debide sisteme sıvı gönderilir bu şekilde kesme sıvısının soğutma efekti arttırılır.
 • Soğutma efekti arttırılmış, doğru debide gönderilen  temiz sıvı ile kesici takım ömürleri uzar.
 • Spindle koniği ve takım tutucularında talaş yapışmasından kaynaklı oluşan yüksek maliyetli hasarlar ortadan kalkar.
 • Rotary Joint gibi döner elemanların ömürleri uzar.
 • Sistemdeki pompaların mekanik yönden hasar almalarındaki ve buna bağlı elektrik motoru yanmalarındaki en büyük etken sistemden tümüyle uzaklaştırılmamış ve çok hızlı aşındırma kabiliyetine sahip bu tip talaşlardır.
Eğer zamanında temizlik yapılmaz ise pompaların sıvı yerine büyük oranda talaş ile çalışmaların sebep olur. Alçak basınç, yüksek maliyetli orta ve yüksek basınç pompalarının ömürleri SSTF filtrasyon sistemlerinin uygulanması ile asgari 3 katına çıkartılır.

 Özellikle çelik döküm işleyen proseslerde çamurlaşmış döküm talaşının temas ettiği ve beklediği yüzeylerde oluşturduğu paslanma sorunları ve buna bağlı kesme sıvısındaki mantarlaşma problemleri önlenir.

 • Kalite artar.
 • Çevresel riskler azalır.
 • Bu şekilde tüm sistem koruma altına alınmaktadır.
 • Verimlilik artışı sağlanmaktadır.
 • Bakım ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanmaktadır.
 • Proses ve makina güvenirliliği arttırılmaktadır.
 • İşçilik kazancı sağlanır.
 • Sistem işletme yoğunluğuna bağlı olarak 1 ile 2 yılda kendini amorti etmektedir.
 • SSTF filtrelerin sarf malzeme tüketimi bulunmadığından işletme maliyeti sadece temizlik anında olan enerji tüketimlerdir. Bu tüketimler de göz ardı edilecek kadar düşüktür.
SSTF Serisi Filtrasyon Sistemi İle İlgili Resimler
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ: